Author Archives: Roman JawdykRoman Jawdyk

w Artykuły, Czytelnia

Zaufaj Panu, On wszystko dobrze uczyni

Tematem, który jest bardzo często poruszany wśród ludzi wierzących, a który został zasygnalizowany w tytule, jest temat wiary i zaufania. Jeżeli człowiek chce doświadczyć Bożej obecności w swoim życiu musi uwierzyć, że Pan Bóg istnieje,...

0
Listopad 15, 2011
w Artykuły, Czytelnia

W poszukiwaniu Bożej mocy

Na wstępie chciałbym przywołać artykuł zamieszczony w nr 5 czasopisma Droga, Prawda, Życie z 2009 r., w którym poruszyłem istotę i znaczenie Bożego obdarowania Duchem Świętym i mocą. Znane nam dobrze słowa: weźmiecie moc i...

0
Listopad 15, 2011
Proste zwiastowanie
w Artykuły, Czytelnia

Proste zwiastowanie

Urodziłem się w rodzinie ludzi głęboko wierzących, od najmłodszych lat wzrastałem w atmosferze poświęcenia i zaangażowania w pracę dla Bożej chwały i dla ludzi ku ich zbawieniu. Przez wiele lat w naszym rodzinnym domu odbywały...

0
Listopad 15, 2011
w Artykuły, Czytelnia

Prawda

Prawda, słowo które jest tak popularne i najprawdopodobniej jest tak samo często powtarzane jak słowo: miłość. Każdy człowiek chciałby znać prawdę. Niejednokrotnie zadajemy sobie pytanie: czy taka lub inna rzecz jest rzeczywiście prawdą? Jak się...

0
Listopad 15, 2011
Powołanie
w Artykuły, Czytelnia

Powołanie

Człowiek – korona Bożego stworzenia, objawienie Jego mocy i chwały, otrzymał od swego Stworzyciela niebywały prezent – przepiękny ogród Eden. Dominowała w nim wspaniała harmonia. Cała przyroda, świat roślin i zwierząt, były podporządkowane człowiekowi. Utrzymywaniu...

0
Listopad 15, 2011
w Artykuły, Czytelnia

Polegam na…?

Człowiek żyjący na tej ziemi jest zawsze uzależniony od kogoś, czegoś, samego siebie lub też od czasu, stąd też stale polegamy na kimś, na czymś lub na samych sobie. Biblia bardzo szczegółowo zajmuje się tym...

0
Listopad 15, 2011
w Artykuły, Czytelnia

Podobać się Panu Bogu

Żyjący człowiek nie zastanawia się niejednokrotnie jak wiele poświęca uwagi, czasu i wysiłku aby się podobać. Od najmłodszych lat w naszym życiu towarzyszy potrzeba podobania się. Komu? Pracujemy nad tym aby podobać się rodzicom, w...

0
Listopad 15, 2011
Ojej, jeszcze nie wyszłaś za mąż?!
w Artykuły, Czytelnia

Ojej, jeszcze nie wyszłaś za mąż?!

Tytuł artykułu w formie pytania lub stwierdzenia często jest adresowany do ludzi stanu wolnego. Zauważa się w tonie pytającego troskę, żal i co jest niezrozumiałe  lekceważenie. Komentarze które są w ciągłym obiegu: „Ona, On już...

0
Listopad 15, 2011
w Artykuły, Czytelnia

Mam przyjaciela, pełen On miłości…

Jedna z pieśni którą śpiewamy na naszych nabożeństwach rozpoczyna się słowami jakie zostały umieszczone w tytule. Można wyciągnąć wniosek, autor tej pieśni musiał doświadczyć wspaniałość tego przyjaciela i opiewa go w swojej pieśni, podobnie jak...

0
Listopad 07, 2011