Artykuły


W poszukiwaniu Bożej mocy

Na wstępie chciałbym przywołać artykuł zamieszczony w nr 5 czasopisma Droga, Prawda, Życie z 2009 r., w którym poruszyłem istotę i znaczenie Bożego obdarowania Duchem Świętym i mocą. Znane nam dobrze słowa: weźmiecie moc...


Read More

Proste zwiastowanie

Proste zwiastowanie

Urodziłem się w rodzinie ludzi głęboko wierzących, od najmłodszych lat wzrastałem w atmosferze poświęcenia i zaangażowania w pracę dla Bożej chwały i dla ludzi ku ich zbawieniu. Przez wiele lat w naszym rodzinnym domu...


Read More

Prawda

Prawda, słowo które jest tak popularne i najprawdopodobniej jest tak samo często powtarzane jak słowo: miłość. Każdy człowiek chciałby znać prawdę. Niejednokrotnie zadajemy sobie pytanie: czy taka lub inna rzecz jest rzeczywiście prawdą? Jak...


Read More

Powołanie

Powołanie

Człowiek – korona Bożego stworzenia, objawienie Jego mocy i chwały, otrzymał od swego Stworzyciela niebywały prezent – przepiękny ogród Eden. Dominowała w nim wspaniała harmonia. Cała przyroda, świat roślin i zwierząt, były podporządkowane człowiekowi....


Read More

Polegam na…?

Człowiek żyjący na tej ziemi jest zawsze uzależniony od kogoś, czegoś, samego siebie lub też od czasu, stąd też stale polegamy na kimś, na czymś lub na samych sobie. Biblia bardzo szczegółowo zajmuje się...


Read More

Podobać się Panu Bogu

Żyjący człowiek nie zastanawia się niejednokrotnie jak wiele poświęca uwagi, czasu i wysiłku aby się podobać. Od najmłodszych lat w naszym życiu towarzyszy potrzeba podobania się. Komu? Pracujemy nad tym aby podobać się rodzicom,...


Read More

Litera zabija, Duch ożywia

W czasie zbierania kolekty lub gdy ogłaszane są prośby o wsparcie finansowe dotyczące pracy w Kościele, pomocy finansowej dla potrzebujących czy budowy Domu Modlitwy, bardzo często zadajemy sobie pytanie: Ile mam dać? Chciałbym się...


Read More