Czytelnia


Nie żałuj swoich łez

 Za dni swojego życia z głośnym wołaniem i płaczem zanosił On gorące prośby i błagania  Kiedy zanurzam się w głębię tego tekstu , to dostrzegam , że Jezus przeżywał w czasie swojej ziemskiej podroży , to...


Read More

Doskonała Świątynia

Świątynia zawsze kojarzy się z miejscem społeczności, spotkania Boga z człowiekiem, miejscem kultu i duchowych doznań. Taką Świątynią dla Adama był ogród Eden, gdzie doświadczał błogosławieństwa w codziennych odwiedzinach  swego Boga. Nieposłuszeństwo Adama doprowadziło...


Read More

Namaszczenie olejem

Chciałbym pochylić się nad listem apostoła Jakuba który zwraca się ludzi pełnych radości i też tych pogrążonych w smutku. Zacytujmy to wspaniałe miejsce Biblii: Cierpi kto między wami? Niech się modli. Weseli się kto? Niech...


Read More

Bracie, Siostro: cześć!

Etyka naszego życia wymaga, aby przy spotkaniu się z drugim człowiekiem przywitać się, pozdrowić Go. W różnych kulturach przywitanie ma swój charakter, jednak zawsze świadczy do dobrym wychowaniu i szacunku. Wśród ludów wschodu sposób...


Read More