„A żądłem śmierci jest grzech”

***
„A żądłem śmierci jest grzech… Ale Bogu niech
będą dzięki, który nam daje zwycięstwo przez
Pana naszego, Jezusa Chrystusa.”
1 Koryntian 15: 56-57

Gdy pszczoła użądli, swe żądło zostawi.
Nikogo już więcej nim nigdy nie zrani.
A Biblia nam mówi, że śmierć też je ma.
I ono jest grzechem, co w świecie tym trwa.
Lecz tych, którzy Bogu oddali swe życie
nie może już zranić, bo mają ukrycie.
Bóg dał im zwycięstwo przez Syna – Jezusa.
On zawsze pomoże, gdy przyjdzie pokusa.
On przez śmierć swoją wziął żądło na siebie,
abyś mógł z Bogiem w wieczności być – w Niebie.

***

udstępnij

Recommended Posts

Dodaj komentarz