Raduj się młodzieńcze w swojej młodości, czyli kilka porad dla nastolatków

Raduj się młodzieńcze w swojej młodości, czyli kilka porad dla nastolatków

Okres młodości to piękny czas. Jedyny i niepowtarzalny. Wielu dorosłych marzy o tym, by znowu móc mieć te kilkanaście czy dwadzieścia parę lat. Jakże wielu chciało by mieć możliwość dokonywania jeszcze raz rozmaitych wyborów i nieco inaczej wyreżyserować swoje życie. Ilu dorosłych żałuje lat, które minęły bezpowrotnie, gdyż były wykorzystane niewłaściwie. Czasu niestety cofnąć się nie da ale jakże cenne jest wykorzystanie doświadczeń innych w kreowaniu własnego życia. Mądry człowiek zawsze słucha cennych podpowiedzi. Taką „kopalnią” pomysłów na życie, rozmaitych porad i zaleceń jest bez wątpienia Biblia.

Możemy w niej zauważyć kilka cech, które powinny charakteryzować ludzi młodych, stąd też chciejmy je przeanalizować.

Radość i dobre myśli. Raduj się, młodzieńcze, w swojej młodości i bądź dobrej myśli, póki jesteś młody (Kazn. 11,9). Radość to przywilej nie tylko ludzi młodych ale każdego wierzącego człowieka. Młodość charakteryzuje jednak szczególna zmienność nastrojów. Jakże wiele młodych osób przeżywa dziś rozmaitego rodzaju zawody, załamania i rezygnacje. Niemało też młodych ludzi odbiera sobie życie. Otrząśnij się z utrapienia swojego serca i odrzuć słabości swojego ciała zaleca nam w dalszej części tego fragmentu Salomon (Kazn. 11,10). Nie poddawaj się zatem zmienności nastrojów, nie noś w sobie ciężaru wynikającego z załamania czy odrzucenia. Przeciwstawiaj się temu właśnie Bożą radością wynikającą z faktu zbawienia i wpisania twojego imienia do Księgi Życia. I pamiętaj – jesteś niezwykle cenny i wartościowy. Do tego stopnia, że Jezus oddał za ciebie swoje życie i chce dzielić się z tobą swoim Królestwem!
Moc i zwycięstwo. Napisałem wam, młodzieńcy, gdyż jesteście mocni i Słowo Boże mieszka w was, i zwyciężyliście złego (I Jana 2,14). Gdy Boże Słowo zamieszkuje w naszym wnętrzu i gdy pozwalamy mu na skuteczne działanie w naszym życiu, w myśl Biblii stajemy się mocnymi ludźmi, zwycięzcami. Okres młodości powinien być to czas, w którym w szczególny sposób pochłaniamy Boże Słowo, gdy się go uczymy i korzystamy z niego w praktyczny sposób. Jest ono wówczas, jak widzimy, źródłem Bożej mocy zamieszkującej w naszych wnętrzach prowadzącym nas od zwycięstwa do zwycięstwa.

  1. Troska o sprawy Pańskie (zaangażowanie w Kościele). Chcę, abyście byli wolni od trosk; kto nie ma żony, troszczy się o sprawy Pańskie, o to, jak by się Panu podobać (I Kor. 7,32). Brak troski o własną rodzinę (męża, żonę, dzieci) powinien w życiu młodych osób skutkować zdecydowanie większym zaangażowaniem w sprawy Pańskie. Jest to taki okres życia, który już się nie powtórzy. Warto więc poświęcić lata swej młodości w służbie dla Pana, a będą one skutkowały wspaniałym błogosławieństwem w przyszłości.
  2. Usługiwanie darami Ducha Św. I stanie się w ostateczne dni, mówi Pan, Że wyleję Ducha mego na wszelkie ciało I prorokować będą synowie wasi i córki wasze, I młodzieńcy wasi widzenia mieć będą (…) (Dz. 2, 17). Bóg przejawia ogromną różnorodność działania. Ma też przygotowane dary duchowe, w które pragnie wyposażać swój Kościół. Z uwagi na fakt, że najczęściej Duchem Św. są dziś chrzczone jednak młode osoby, powinna za tym iść też chęć usługiwania darami, które On przydziela. Wiele młodych osób albo nie wierzy, albo wręcz boi się zostać wyposażonymi w któryś z darów sądząc, że nie poradzą sobie z tym wyzwaniem. Obawy te są zupełnie bezpodstawne, gdyż Bóg, który obdarowuje wie najlepiej kto i w jakim zakresie może być przez Niego używany. Ponadto zawsze mamy w swoim otoczeniu prowadzących zbory braci, wierzących rodziców czy przyjaciół. Z pewnością potrzeba nam więcej wiary, zachęty i pracy w tym zakresie.
  3. Posłuszeństwo i uległość. Podobnie młodsi, bądźcie ulegli starszym (I Piotra 5,5). Uległość i posłuszeństwo to cechy, do których młodzieży raczej dziś nie ciągnie. Niestety nie da się być chrześcijaninem, nie wypracowując ich w sobie. Dodam, że charakteryzowały one nawet samego Pana Jezusa (posłuszny aż do śmierci – por. Fil. 2,8). To jest Boże oczekiwanie co do każdego człowieka, w szczególności młodego, wchodzącego dopiero w dorosłe życie. Posłuszeństwo niesamowicie procentuje w przyszłości, a jest ono szczególnie zauważalne, odczuwalne i pożądane wówczas, gdy sami stajemy się rodzicami.
  4. Unikanie i skuteczna walka z pożądliwościami ciała. Młodzieńczych zaś pożądliwości się wystrzegaj (II Tym. 2,22). Rozwój techniki i swobodny dostęp do różnego rodzaju „atrakcji” potęgują wzrost pożądliwości w sercach młodych ludzi. Skutecznym sposobem na walkę z nimi jest ich unikanie, nie dokarmianie się, wstrzemięźliwość. Jeśli będziemy wierni Bogu, Bóg doda nam siły, by zwalczyć wszelkie pokusy ale nie możemy sami siebie inspirować i pobudzać do grzechu.

Z pewnością powyższą listę można by jeszcze zdecydowanie wydłużyć. Starałem się dotknąć jednak tych najistotniejszych punktów, które, gdy weźmiemy je sobie głęboko do serca, sprawią, że nasze życie będzie z każdym dniem coraz bardziej błogosławione.

Będąc młodymi osobami, oddając się do Bożej dyspozycji i postępując według Bożych wskazówek możemy uniknąć wielu rozczarowań i bolesnych porażek. Dokonując naszych wyborów zgodnie z wolą Bożą, będziemy mogli się z nich radować i z pewnością nie będziemy kiedyś – za kilka, kilkanaście czy kilkadziesiąt lat mieli poczucia źle wykorzystanego czasu czy też żalu z powodu nietrafionych decyzji.

Aby dobrze było w przyszłości musimy dokonywać właściwych wyborów już dziś. Postawmy zatem na Boże podpowiedzi, poddajmy się pod Jego kierownictwo i bądźmy aktywni w życiu z Jezusem.

Niech Pan nam wszystkim błogosławi.

udstępnij

Recommended Posts

Dodaj komentarz