Wołaj do Mnie

***
„Wołaj do Mnie” – Bóg ci mówi –
„A odpowiem ci w Swej mocy
I objawię rzeczy wielkie.
We mnie szukaj już pomocy.

Sprawdź uważnie swoje serce,
Wyznaj grzechy, przewinienia.
Módl się z wiarą, a zobaczysz
– nie odmówię ci zbawienia.

Ja chcę widzieć twą wytrwałość,
Chcę zobaczyć wiarę w tobie.
Chociaż myślisz, że nie słyszę,
Nadal jestem twoim Bogiem.

Słyszę prośby twe codziennie
I je także wysłuchuję.
Tylko robię to w Swym czasie,
Ja Swym dzieciom nie odmówię.

Więc nie wątpij, że pomogę,
Módl się teraz już wytrwale.
Wtedy dam ci pokój w sercu,
Twe ciężary wnet oddalę.”

W każdym czasie ufaj Bogu,
Przed Nim serce swe wylewaj.
On ucieczką jest dla ciebie,
Jemu prośby swe powierzaj.

On chce błogosławić tobie
I prowadzić cię przez życie.
Więc trwaj zawsze w Jego Słowie,
A obdarzy cię obficie.

***

udstępnij

Recommended Posts

Dodaj komentarz