Kim jesteśmy?

Kościół Jezusa Chrystusa

Jesteśmy częścią Kościoła Pana Jezusa Chrystusa założonego przez Niego w dniu zesłania Ducha Świętego (Dzień Pięćdziesiątnicy lub Zielonych Świąt), chrześcijańskim zborem, grupą ludzi kochających Pana Boga. Jezus Chrystus jest naszym Panem i Zbawicielem, Duch Święty – Pocieszycielem i Nauczycielem a Bóg – kochającym Ojcem.

Nowe życie z Bogiem

Nasze życie zostało przemienione pod wpływem mocy Słowa Bożego i działania Ducha Świętego. W wyniku usprawiedliwienia dokonanego poprzez wiarę w zbawczą ofiarę Pana Jezusa oraz faktu obmycia naszych grzechów Jego świętą krwią, doświadczyliśmy biblijnego nowonarodzenia, co też potwierdzone zostało chrztem w dorosłym wieku poprzez zanurzenie w wodzie.  Powyższe doświadczenia połączone z prowadzeniem uświęconego życia stanowią dla nas przepustkę do życia wiecznego.

Działanie Ducha Świętego

Chrzest (napełnienie) Duchem Świętym wraz z towarzysząca mu modlitwą w obcych językach a także działalność Ducha Świętego i Jego darów (charyzmatów) stanowią dla nas bardzo ważne elementy w duchowym rozwoju.

Biblia źródłem prawdy

Za jedyne autorytatywne źródło wiary uważamy Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu (Biblia), które regularnie studiujemy a poznane prawdy wprowadzamy zarówno w życie osobiste, jak i zborowe. Więcej o podstawach naszej wiary możesz przeczytać klikając TUTAJ.

Modlitwa

Niezwykle istotnym elementem naszego osobistego życia oraz nabożeństw są modlitwy. W modlitwie wyrażamy Panu Bogu naszą wdzięczność, oddajemy należną Mu cześć i chwałę, rozmawiamy z Nim o naszych codziennych sprawach a także przedstawiamy nasze prośby obejmujące praktycznie każdą dziedzinę życia. Bóg jest pełen dobroci, stąd też wielokrotnie doświadczamy odpowiedzi na nasze modlitwy, zarówno w zakresie uzdrowienia z różnorakich chorób, uwolnienia od nałogów, przebaczenia grzechów jak też i wypełnienia Bożą radością i pokojem czy też pomocą i wsparciem w przeróżnych doświadczeniach i trudnościach.

Wspólne nabożeństwa

Jako zbór, którego historię można przeczytać klikając TUTAJ, spotykamy się kilka razy w tygodniu na nabożeństwach, których głównymi elementami są pieśni śpiewane na Bożą chwałę, wspólne modlitwy oraz rozważania Słowa Bożego (kazania), których można posłuchać klikając TUTAJ.

Zbór prowadzony jest przez pastorów oraz braci starszych, którzy pełnią swoją służbę z oddaniem i poświęceniem, nie pobierając z tego tytułu żadnego wynagrodzenia.

Jeden cel

Naszym celem jest nieustanne rozwijanie i doskonalenie wiary, prowadzenie uczciwego i spokojnego życia w oczekiwaniu na powtórne przyjście Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, jak również wydawanie świadectwa o niepojętej miłości Boga i Jego wyciągniętej dłoni w stronę każdego człowieka.