Misja ewangelizacyjna – LIPIEC 2011

Wakacje, słońce, a w głowie każdego młodego człowieka pojawiają się tysiące planów do zrealizowania, rozmaitych pragnień, a czas płynie niestety bardzo szybko. Morze, góry, spotkania z przyjaciółmi, może w tym roku nauczę się czegoś nowego?… Grupa legnickiej młodzieży również postawiła sobie kilka celów na to lato!

Pragnąc wprowadzić w życie słowa Ewangelii, naszym celem stało się wypełniać misję, którą zlecił każdemu z nas Jezus Chrystus, mówiąc: Idąc na cały świat, głoście ewangelię wszystkiemu stworzeniu(Mar. 16,15).

Naszym pragnieniem było zorganizowanie spotkań ewangelizacyjnych dla mieszkańców naszego miasta na jednym z osiedli. Nie ma nic bardziej zachęcającego, niż pragnienie służby Bogu, a ponad to odrobina wolnego czasu, słońce i zabawa na świeżym powietrzu. Tak więc 11 lipca rozpoczęliśmy trzydniowy cykl spotkań dla dzieci połączony z codziennymi koncertami ewangelizacyjnymi.

Rozumieliśmy, że o własnych siłach nic nie wskóramy, choćbyśmy starali się z całych naszych ludzkich sił. Akcję w modlitwach wspierał cały zbór, za co jesteśmy bardzo wdzięczni. Rozumieliśmy też, że z Bożym błogosławieństwem, pomocą naszego Pana, Jego wsparciem oraz mocą, którą każdego dnia wlewał w nasze serca, może się nam coś udać zrobić!

Głównym hasłem lipcowych spotkań była miłość. Już cały tydzień poprzedzający spotkania, roznosiliśmy ulotki z informacjami. Dziękowaliśmy Bogu, kiedy mogliśmy znosić przykre słowa ludzi, podnosząc nawzajem siebie na duchu i przypominając wersety biblijne: Dlatego mam upodobanie w słabościach, w zniewagach, w potrzebach, w prześladowaniach, w uciskach dla Chrystusa; albowiem kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny (II Kor. 12,10).

Codzienne spotkania dla dzieci opierały się na śpiewaniu, wykonaniu pracy plastycznej i wysłuchaniu opowieści biblijnej. Wieczorowe koncerty natomiast składały się ze śpiewu, świadectw przygotowanych przez młodzież, inscenizacji oraz kazań wygłaszanych przez naszych braci.

Pierwszego dnia, rozpoczęliśmy spotkania od nauki pieśni „Kto stworzył…”, a po czym Asia poprowadziła szkółkę na temat miłości Pana Jezusa do każdego dziecka. Młodzi uczestnicy spotkania, na przygotowanych wcześniej szablonach w kształcie serca, pisali że Jezus ich kocha, wyklejając i ozdabiając swoje prace, a potem zawieszając je na swoich szyjach.

Tego dnia pogoda chciała nas wystraszyć. Niebo było zachmurzone, a wiatr wiał bardzo mocno, że nie mogliśmy rozłożyć namiotu, w którym miały odbywać się zabawy. Pamiętając, że: Eliasz był człowiekiem podobnym do nas i modlił się usilnie, żeby nie było deszczu; i nie było deszczu na ziemi przez trzy lata i sześć miesięcy (Jak. 5,17), i my mieliśmy wiarę, że nie będzie źle. Podczas koncertu ewangelizacyjnego, słońce na chwilę wychyliło się z pomiędzy chmur i mogliśmy poczuć jego promienie. Czuliśmy Boże błogosławieństwo, wiedzieliśmy, że Bóg błogosławi nasz wspólny czas i jest pośród nas. Czuliśmy siłę, by mówić o wielkości Boga – naszego Odkupiciela, Stwórcy i Zbawcy. Poprzez inscenizację chcieliśmy pokazać ludziom, że tylko Jezus jest w stanie wyciągnąć ich z dołu grzechu, a ponadto, sam przychodzi do każdego z nas wyciągając swą pomocną dłoń.

Wtorkowe spotkanie dla dzieci na temat walki z grzechem, prowadziła autorka tej notatki. Wspólnie śpiewaliśmy „Jestem w armii Pana”. Pogoda była piękna, a na spotkanie  przyszło około 30 dzieci, z których wiele było z nami też i poprzedniego dnia. Dziękowaliśmy Bogu za tak obfite błogosławieństwo, jakim nas obdarzył. Cieszyliśmy się bardzo, że tak wiele dzieci przychodzi pobawić się razem z nami i posłuchać o Jezusie. Ponadto wielką radość sprawiało nam to, że rodzice byli razem ze swoimi pociechami, pomagając nam przy pracy i słuchając przekazywanych przez nas słów. Dzieci wykonywały tęczowe miecze do walki z grzechem i usłyszały historię o dzielnych rycerzach króla Dawida.

Podczas koncertu ewangelizacyjnego dzieci wystąpiły w inscenizacji, w której dowiedziono, że Bóg nie stworzył zła, ale jest ono jedynie wynikiem tego, że ludzie wyrzucili z ich serc miłość Boga. W wierszu  mogliśmy usłyszeć o tym, że powinniśmy dążyć do tego, by kochać innych ludzi tak, jak Bóg ukochał nas, a grupa młodzieży pokazała, że naszych rąk używamy też do innych celów, niż te, do których dał nam je Bóg.

Jednak, niestety, musiał nadejść też i ostatni dzień naszej akcji. Marlena powiedziała dzieciom jak mogą dobrze postępować naśladując Pana Jezusa. Przedstawiła również historię o uzdrowieniu chorego przy sadzawce (ew. Jana, rozdział 5).

Podczas koncertu ewangelizacyjnego, poza pieśniami słyszeliśmy też zwiastowane przez braci Słowo Boże a poprzez prezentację „Czy jesteś dobrym człowiekiem?” chcieliśmy skłonić ludzi do refleksji nad ich życiem.

Niezmiernie cieszyliśmy się widząc ludzi, którzy słuchali głoszonego Słowa z uwagą. Wielką satysfakcję i radość przynosił nam widok ludzi, którzy podchodzili do stolika, aby otrzymać bezpłatny egzemplarz Ewangelii św. Jana. Z wielkim uśmiechem na ustach przywitaliśmy dzieci, które były z nami w zeszłym roku. Ogromną radość sprawiały nam radosne okrzyki, wesołe buzie i szczere pogawędki z dziećmi, które same wyznawały, że Jezus jest Królem. Dziękujemy Bogu za Jego obecność i siły, które od Niego otrzymaliśmy. Jesteśmy wdzięczni za każde malutkie serduszko, mając nadzieję i ufność w Bogu, że usłyszane przez nich (i przez ich rodziców) Słowo w przyszłości wyda obfity plon ku Bożej chwale.

udstępnij

Recommended Posts

Dodaj komentarz