Transmisja online
Czy masz jakieś pytania?
kontakt@chwz.org.pl
Kontakt
kontakt@chwz.org.pl
+48 518 018 095

Zbór w Legnicy
ul. Sudecka 3
59-220 Legnica
Dane Rejestrowe
Rejestr Kościołów i Innych Związków
Wyznaniowych, dział A poz.18.
Decyzja Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 20.06.2000 r.
nr W.R./6722-6/18/2000/HG.
© 2020 ChWZ. Wszelkie prawa zastrzeżone | Designed & Developed by InterMedia GmbH